Księgi wieczyste Gliwice, ul. Rybacka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Rybacka 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Rybacka 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Rybacka 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Rybacka 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Rybacka 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Rybacka 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Rybacka 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Rybacka 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Rybacka 10 brak lokali