Księgi wieczyste Gliwice, ul. Mitręgi


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Mitręgi 1 9 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Mitręgi 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Mitręgi 3B 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Mitręgi 4 brak lokali