Księgi wieczyste Gliwice, ul. Na Skarpie


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Skarpie 1 8 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Skarpie 3 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Na Skarpie 5 2 lokali