Księgi wieczyste Gliwice, ul. Metalowców


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Metalowców 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Metalowców 2 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Metalowców 2A 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Metalowców 3 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Metalowców 4 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Metalowców 5 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Metalowców 6 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Metalowców 6A 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Metalowców 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Metalowców 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Metalowców 15A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Metalowców 26 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Metalowców 29 brak lokali