Księgi wieczyste Gliwice, ul. Perkoza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Perkoza 1 15 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 2 29 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 3 21 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 4 21 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 5 21 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 6 29 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Perkoza 7 14 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 8 32 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Perkoza 9 18 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Perkoza 10 25 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Perkoza 11 15 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Perkoza 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Perkoza 13 21 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Perkoza 15 17 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Perkoza 17 16 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Perkoza 19 20 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 21 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 23 17 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 25 12 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 27 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Perkoza 29 13 lokali