Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Cmentarna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Cmentarna 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Cmentarna 3 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Cmentarna 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Cmentarna 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Cmentarna 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Cmentarna 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Cmentarna 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Cmentarna 15A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Cmentarna 20 brak lokali