Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Gałczyńskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Gałczyńskiego 24 brak lokali