Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Gwarków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Gwarków 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Gwarków 10A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Gwarków 18 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Gwarków 18A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Gwarków 18B 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Gwarków 20 26 lokali