Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Huta Rozalii


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 6 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 12I 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Huta Rozalii 20 brak lokali