Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kasprowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kasprowicza 1A brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kasprowicza 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kasprowicza 6A brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kasprowicza 10 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kasprowicza 24P brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kasprowicza 26 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kasprowicza 36 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kasprowicza 44 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kasprowicza 48 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kasprowicza 54 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kasprowicza 60 brak lokali