Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kościuszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościuszki 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościuszki 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościuszki 11 brak lokali