Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Krasowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1T/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Krasowska 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Krasowska 7 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Krasowska 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Krasowska 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Krasowska 22A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Krasowska 30 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Krasowska 32 brak lokali
  KA1T/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krasowska 40 brak lokali