Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Krótka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Krótka 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Krótka 5 1 lokali