Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Krzywoń


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krzywoń 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Krzywoń 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Krzywoń 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Krzywoń 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krzywoń 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krzywoń 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Krzywoń 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krzywoń 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krzywoń 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Krzywoń 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krzywoń 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krzywoń 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krzywoń 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krzywoń 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Krzywoń 21 brak lokali