Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Leśmiana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Leśmiana 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Leśmiana 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Leśmiana 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 30 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Leśmiana 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 35 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Leśmiana 36 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Leśmiana 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Leśmiana 41 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Leśmiana 42 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 43 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 44 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Leśmiana 45 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 46 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 47 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Leśmiana 48 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 49 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Leśmiana 50 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 51 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Leśmiana 53 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 54 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 55 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 56 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Leśmiana 57 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Leśmiana 58 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Leśmiana 59 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 60 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Leśmiana 61 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Leśmiana 63 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Leśmiana 65 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Leśmiana 67 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Leśmiana 69 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Leśmiana 73 brak lokali