Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Migdałowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Migdałowa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Migdałowa 8 brak lokali