Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Morcinka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Morcinka 2 48 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Morcinka 2A 42 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Morcinka 2C 14 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Morcinka 2D 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Morcinka 3A 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Morcinka 3I 3A 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Morcinka 4 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Morcinka 4A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Morcinka 4B 14 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Morcinka 5 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Morcinka 5A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Morcinka 6 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Morcinka 6B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Morcinka 6C 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 7 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 7A 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 7B 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 8 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 8A 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 8B 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Morcinka 8C 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Morcinka 10 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Morcinka 10A 8 lokali