Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Osmańczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Osmańczyka 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Osmańczyka 5 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Osmańczyka 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Osmańczyka 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Osmańczyka 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Osmańczyka 35 brak lokali