Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Plebiscytowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 15A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 19A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 21A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 22A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 22D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 22E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 22F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 28A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 39A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 42 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 42A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 42B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 42D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 46A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 50 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 54 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 56 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 61 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 65A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 65B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 65C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 67 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 67A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 70 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 77 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 83 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 86 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 88A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 94 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 101 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 102 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 106A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 110 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 110A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 112 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 118A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Plebiscytowa 132 brak lokali