Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Rumiankowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rumiankowa 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rumiankowa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Rumiankowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rumiankowa 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Rumiankowa 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rumiankowa 13 brak lokali