Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Sikorek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sikorek 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sikorek 5 brak lokali