Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Topolowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Topolowa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Topolowa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Topolowa 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Topolowa 8 brak lokali