Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Tuwima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Tuwima 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Tuwima 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Tuwima 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Tuwima 5A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Tuwima 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Tuwima 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Tuwima 19 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Tuwima 20 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Tuwima 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Tuwima 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Tuwima 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Tuwima 32A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Tuwima 36 brak lokali