Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Wrzosowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Wrzosowa 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wrzosowa 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wrzosowa 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Wrzosowa 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wrzosowa 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Wrzosowa 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Wrzosowa 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Wrzosowa 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Wrzosowa 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Wrzosowa 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wrzosowa 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wrzosowa 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wrzosowa 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wrzosowa 41 brak lokali