Księgi wieczyste Zabrze, ul. Barbary


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Barbary 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Barbary 2 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Barbary 2A 1 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Barbary 2B 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Barbary 2C 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Barbary 8 31 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Barbary 10 29 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Barbary 14 29 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Barbary 16 31 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Barbary 18 11 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Barbary 18A 11 lokali