Księgi wieczyste Zabrze


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Zabrze

Księgi wieczyste jako publiczne rejestry pozwalają zachować porządek w statusie prawnym nieruchomości w Polsce, bo autorytarnie określają kto ma jakie prawa do nieruchomości. Dzięki temu nie występują kwestie sporne dotyczące praw nieruchomości. Księgi wieczyste są zgodne ze stanem faktycznym, bo sądy rejonowe odpowiedzialne za ich zakładanie i prowadzenie dbają o to by były one na bieżąco aktualizowane.

Numer księgi wieczystej

W zachowaniu ładu w systemie samych ksiąg przydatne są numery ksiąg wieczystych, które pozwalają w prosty sposób odnaleźć daną księgę. Numer KW składa się z 15 znaków: cyfr, liter i ukośników. Służy nie tylko identyfikacji księgi, ale pozwala także wyczytać pewną informację, a konkretnie pierwsze cztery znaki są oznaczeniem sądu rejonowego, zatem można na jego podstawie dowiedzieć się, gdzie jest położona nieruchomość, której dotyczy księga – do obszaru którego sądu rejonowego należy nieruchomość.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Zabrze

Szukanie numeru księgi wieczystej może odbywać się na kilka sposobów, ale niestety żaden z nich jest darmowy. W darmowej wyszukiwarce Google nie znajdzie się numeru KW, bo te dane są wrażliwe i właściciele nie udostępniają tych informacji. Osoby, które nie są właścicielami mogą zdobyć numer KW za pomocą:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW pozwala uzyskać prosty dostęp do ksiąg wieczystych internetowo lub analogowo. Można udać się do sądu rejonowego, gdzie księgi są przechowywane i pobrać papierowy odpis. Kosztuje on 30 zł. Wygodniej i taniej jest sprawdzić w sieci księgi wieczyste – Zabrze online ma swoje księgi dodane do portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, jak zresztą wszystkie inne miejscowości w kraju. Przeglądnie ksiąg jest darmowe, za pobranie odpisu elektronicznego trzeba zapłacić 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste zawiera wiele szczegółowych informacji o nieruchomości. Dokument podzielony jest na cztery główne działy:

I. Dział pierwszy zawiera oznaczenie nieruchomości i wpisy praw własnościowych

II. Dział drugi zawiera wpisy o własności i użytkowaniu wieczystym

III. Dział trzeci z wpisami o ograniczonych prawach rzeczowym z wyłączeniem hipotek

IV. Dział czwarty zawiera wpisy dotyczące hipotek.

Powyższe dane mogą być przydatne w różnych sytuacjach dotyczących nieruchomości, przykładowo przy transakcjach kupno-sprzedaż, wynajmu, uzyskania kredytu hipotecznego zabezpieczonego nieruchomości czy przed przyjęciem nieruchomości w spadku.

Meta description:

Księgi wieczyste, Zabrze online: szukanie numeru KW online i w wybranych instytucjach oraz uzyskiwanie dostępu do ksiąg w sieci i w sądzie.