Księgi wieczyste Zabrze, ul. Galla


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Galla 1 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Galla 1C brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Galla 1D brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Galla 2 16 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Galla 3 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Galla 4 11 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Galla 5 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Galla 6 17 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Galla 7 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Galla 8A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Galla 8B brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Galla 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Galla 15 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Galla 17 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Galla 19 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Galla 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Galla 27A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Galla 27E brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Galla 27F brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Galla 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Galla 29A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Galla 29C brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Galla 31 brak lokali