Księgi wieczyste Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 8 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Frycza Modrzewskiego 32 1 lokali