Księgi wieczyste Zabrze, ul. Kupca


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Kupca 2 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Kupca 5 6 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Kupca 7 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Kupca 9 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Kupca 11 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Kupca 13 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Kupca 15 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Kupca 17 6 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Kupca 19 8 lokali