Księgi wieczyste Zabrze, ul. Pani Twardowskiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 2 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 10 brak lokali