Księgi wieczyste Zabrze, ul. Botaniczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Botaniczna 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Botaniczna 8 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Botaniczna 10 brak lokali