Księgi wieczyste Zabrze, ul. Promienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Promienna 40 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Promienna 42 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Promienna 44 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Promienna 46 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Promienna 48 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Promienna 50 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Promienna 52 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Promienna 54 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Promienna 56 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Promienna 58 brak lokali