Księgi wieczyste Zabrze, ul. Orzeszkowej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Orzeszkowej 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Orzeszkowej 9 brak lokali