Księgi wieczyste Zabrze, ul. Ligenzy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Ligenzy 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Ligenzy 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Ligenzy 4 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Ligenzy 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Ligenzy 17 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Ligenzy 21 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Ligenzy 25 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Ligenzy 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Ligenzy 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Ligenzy 33 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Ligenzy 37 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Ligenzy 38 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Ligenzy 40 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Ligenzy 41 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Ligenzy 43 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Ligenzy 47 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Ligenzy 52 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Ligenzy 53 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Ligenzy 54 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Ligenzy 55 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Ligenzy 56 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Ligenzy 58 brak lokali