Księgi wieczyste Zabrze, ul. Górnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Górnicza 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Górnicza 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Górnicza 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Górnicza 24 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Górnicza 26 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Górnicza 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Górnicza 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Górnicza 31 brak lokali