Księgi wieczyste Kielce, ul. Dewońska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 1 51 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Kielce, ul. Dewońska 2 42 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 3 21 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 4 29 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 5 32 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 6 6 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 7 5 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 8 4 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 9 26 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 10 11 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 11 13 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 12 8 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 13 12 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 14 9 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 15 23 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 16 11 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 17 13 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 18 9 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Kielce, ul. Dewońska 19 9 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 20 7 lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Kielce, ul. Dewońska 22 brak lokali