Księgi wieczyste Poznań, ul. Wilczak


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 3 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Wilczak 4 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Wilczak 4A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Wilczak 4B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Wilczak 5 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 6 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Wilczak 6A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 6B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Wilczak 6C brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Wilczak 6D brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 6E brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 6F brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 7 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 8 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 8A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 8B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 8C brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Wilczak 8D brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 9 10 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 10 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Wilczak 10A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Wilczak 11 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12C 11 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12D 10 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12E 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12F 11 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 12G 12 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13 108 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13C 1 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13D brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13E brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13F brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13G 1 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13H brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13I brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13J brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 13K brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 14 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Wilczak 14A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Wilczak 15 26 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Wilczak 15A 25 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Wilczak 15B 16 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Wilczak 16 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 16A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 16C brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18A 27 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18B 17 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18C 12 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18D 13 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18E 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18F 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18G 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18H 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18I 31 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18J 16 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18K 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18L 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 18M 12 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Wilczak 20 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20C 74 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20D 30 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20E 30 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Wilczak 20F 167 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Wilczak 22 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Wilczak 24 9 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 26 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Wilczak 45/47 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 49 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 49A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/6 Poznań, ul. Wilczak 51 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Wilczak 53 brak lokali