Księgi wieczyste Swarzędz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Swarzędz

Aby zachować porządek w krajowym systemie nieruchomości i usystematyzować go, mocodawcy wprowadzili obowiązek zakładania publicznych rejestrów dla każdej nieruchomości. Dzięki wpisaniu do takiego dokumentu danych o prawach i posiadających je podmiotach, zminimalizowane jest ryzyko występowania sporów co do własności nieruchomości. Takie publiczne rejestry prowadzone dla nieruchomości to księgi wieczyste.

Numer księgi wieczystej

Usystematyzowanie samych ksiąg jest osiągane m.in. za pomocą numeru, który jako unikalny identyfikator odsyła zawsze do jednego dokumentu. Dzięki temu można bez przeszkód odnaleźć właściwą księgę. Format numeru KW jest identyczny w całym kraju i ma zwór ABC1/12345678/1, gdzie:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Swarzędz

Nie ma możliwości odszukania księgi, znając jedynie adres nieruchomości, której dotyczy. Tylko numer KW pozwala na uzyskanie dostępu do księgi, dlatego to tak istotny identyfikator. Gdzie można uzyskać numer księgi dla danej nieruchomości? Oczywiście w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, Swarzędz, bo to instytucja przechowująca księgi i aktualizująca je na bieżąco. Nie jest to jednak takie proste, bo petent musi złożyć stosowny wniosek, podać w nim interes prawny oraz uiścić opłatę urzędową. Ponadto, na decyzję czeka się od kilku dni do nawet kilku tygodni, a jeśli interes prawny nie wyda się organowi zasadny, to odmówi wydania numeru KW. Podobnie skomplikowany proces czeka petenta w lokalnym starostwie powiatowym, które ma spis numerów KW i może wydać taki identyfikator. Także jednak po złożeniu i opłaceniu wniosku.

Prościej jest wyszukać numer KW w Internecie – w specjalnej wyszukiwarce wystarczy podać adres lub numer działki nieruchomości. Jeśli miejscowość to miasto, to jest ujęta w indeksie stworzonym na potrzeby wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych – Swarzędzjest na przykład. W tym przypadku wystarczy ją wybrać ze spisu miast, potem wskazać ulicę, numer domu i ewentualnie mieszkania, by uzyskać numer KW. Przy wsiach i bardzo małych miejscowościach, szukanie zaczyna się od wskazania województwa, potem powiatu, miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł i każdy, kto wpłaci taką kwotę, dostanie identyfikator – nie ma potrzeby uzasadniania szukania numeru księgi ani czekania na decyzję organów publicznych.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po uzyskaniu numeru KW w Internecie, można także online sprawdzić wpisy w księgach – i to za darmo. Taką możliwość daje portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobranie odpisu elektronicznego ze strony już kosztuje, ale jedynie 20 zł. Tymczasem odpis papierowy, który można uzyskać w sądzie rejonowym po złożeniu wniosku, to koszt 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest wymagana przy wszystkich transakcjach na nieruchomościach w tym: