Księga wieczysta: Połczyn-Zdrój, ul. Demokracji 2


Miejscowość: Połczyn-Zdrój
Ulica: ul. Demokracji
Numer budynku: 2
Lista lokali: Zobacz listę 4 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KO2B/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat ŚWIDWIŃSKI
4. Gmina POŁCZYN-ZDRÓJ
5. Miejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 321603_4.0003.293/1
2. Numer działki 293/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie POŁCZYN-ZDRÓJ
5. Ulica DEMOKRACJI
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 321603_4.0003.293/4
2. Numer działki 293/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie POŁCZYN-ZDRÓJ
5. Ulica DEMOKRACJI
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 321603_4.0003.293/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DEMOKRACJI
B: numer budynku 2
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu UŻYTKOWY
B: numer księgi wieczystej KO2B / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KO2B / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KO2B / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KO2B / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.