Księga wieczysta: Toruń, ul. Wiązowa 11


Miejscowość: Toruń
Ulica: ul. Wiązowa
Numer budynku: 11
Lista lokali: Zobacz listę 2 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
TO1T/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat TORUŃ
4. Gmina TORUŃ
5. Miejscowość TORUŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
2. Numer działki 501/2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica WIĄZOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.426/2
2. Numer działki 426/2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica WIĄZOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.503/2
2. Numer działki 503/2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica WIĄZOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.436/1
2. Numer działki 436/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica OGRODOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.507/1
2. Numer działki 507/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica WIĄZOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OGRODOWA
B: numer budynku 10
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 2
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OGRODOWA
B: numer budynku 12
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PODGÓRNA
B: numer budynku 51
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 11
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 2
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 11A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 13
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 15
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 3
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
8. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
9. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 7A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
10. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 9
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
11. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.501/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WIĄZOWA
B: numer budynku 9A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 2
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.