Księga wieczysta: Bełchatów, os. Dolnośląskie 335


Miejscowość: Bełchatów
Ulica: os. Dolnośląskie
Numer budynku: 335
Lista lokali: Zobacz listę 19 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PT1B/xxxxxxxx/2

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŁÓDZKIE
3. Powiat BEŁCHATOWSKI
4. Gmina BEŁCHATÓW
5. Miejscowość BEŁCHATÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 100101_1.0012.403/8
2. Numer działki 403/8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0012
B: nazwa obrębu
4. Położenie BEŁCHATÓW
5. Ulica DOLNOŚLĄSKIE
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 100101_1.0012.403/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DOLNOŚLĄSKIE
B: numer budynku 335
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 19
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej PT1B / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.