Księga wieczysta: Łódź, ul. Tabelowa 2A


Miejscowość: Łódź
Ulica: ul. Tabelowa
Numer budynku: 2A
Lista lokali: brak lokali w budynku

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
LD1M/xxxxxxxx/5

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŁÓDZKIE
3. Powiat ŁÓDŹ
4. Gmina ŁÓDŹ
5. Miejscowość ŁÓDŹ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 106101_1.0042.619/1
2. Numer działki 619/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0042
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica TABELOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 106101_1.0042.619/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TABELOWA
B: numer budynku 2A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 106101_1.0042.619/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TABELOWA
B: numer budynku 30
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G/1
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G/2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ G/3
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/1
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/3
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/4
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/5
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/6
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/8
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 106101_1.0042.619/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TABELOWA
B: numer budynku 30A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G/1
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G/2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/1
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/3
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/4
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/5
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/7
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/8
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 106101_1.0042.619/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TABELOWA
B: numer budynku 30B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/1
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/3
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/4
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/5
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/6
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/7
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LM/8
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.