Księga wieczysta: Gdańsk, ul. Piastowska 60


Miejscowość: Gdańsk
Ulica: ul. Piastowska
Numer budynku: 60
Lista lokali: Zobacz listę 54 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
GD1G/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo POMORSKIE
3. Powiat GDAŃSK
4. Gmina GDAŃSK
5. Miejscowość GDAŃSK
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 226101_1.0016.243/4
2. Numer działki 243/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0016
B: nazwa obrębu
4. Położenie GDAŃSK
5. Ulica PIASTOWSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 226101_1.0016.243/4
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PIASTOWSKA
B: numer budynku 56
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 76
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59 KL.D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62 KL.D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70 KL.D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 73 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 74 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 75 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 76 KL. D
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 226101_1.0016.243/4
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PIASTOWSKA
B: numer budynku 58
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 70
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70 KL. C
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 226101_1.0016.243/4
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PIASTOWSKA
B: numer budynku 60
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 54
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL.A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. A
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL.B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54 KL. B
B: numer księgi wieczystej GD1G / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.