Księga wieczysta: Chorzów, ul. Opolska 20


Miejscowość: Chorzów
Ulica: ul. Opolska
Numer budynku: 20
Lista lokali: Zobacz listę 7 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KA1C/xxxxxxxx/9

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat CHORZÓW
4. Gmina CHORZÓW
5. Miejscowość CHORZÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
2. Numer działki 9/8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.14/39
2. Numer działki 14/39
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.14/40
2. Numer działki 14/40
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.7/5
2. Numer działki 7/5
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.7/7
2. Numer działki 7/7
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
6. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.17/11
2. Numer działki 17/11
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
7. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.17/9
2. Numer działki 17/9
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
8. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.7/10
2. Numer działki 7/10
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
9. 1. Identyfikator działki 246301_1.0004.43
2. Numer działki 43
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie CHORZÓW
5. Ulica OPOLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JÓZEFA
B: numer budynku 1
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 32
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JÓZEFA
B: numer budynku 3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JÓZEFA
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 37
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 39
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 41
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu B6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 43
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
8. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 45
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
9. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 47
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
10. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 61
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
11. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARIAŃSKA
B: numer budynku 63
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
12. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 10
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
13. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 12
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
14. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 14
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
15. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 18
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
16. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 20
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
17. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OPOLSKA
B: numer budynku 8
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
18. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 1
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
19. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 11
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu B3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
20. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
21. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
22. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
23. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WATOŁY
B: numer budynku 9
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu B3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu B4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
24. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NOWAKA
B: numer budynku 3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 46
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
25. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NOWAKA
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 40
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
26. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NOWAKA
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 47
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
27. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246301_1.0004.9/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NOWAKA
B: numer budynku 9
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 46
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.