Księga wieczysta: Gliwice, ul. Nowy Świat 6


Miejscowość: Gliwice
Ulica: ul. Nowy Świat
Numer budynku: 6
Lista lokali: Zobacz listę 15 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
GL1G/xxxxxxxx/7

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat GLIWICE
4. Gmina GLIWICE
5. Miejscowość GLIWICE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 246601_1.0054.1499
2. Numer działki 1499
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0054
B: nazwa obrębu
4. Położenie GLIWICE
5. Ulica NOWY ŚWIAT
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246601_1.0054.1499
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NOWY ŚWIAT
B: numer budynku 6
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 15
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej GL1G / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.