Księga wieczysta: Zabrze, ul. Pod Borem 21


Miejscowość: Zabrze
Ulica: ul. Pod Borem
Numer budynku: 21
Lista lokali: Zobacz listę 24 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
GL1Z/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat ZABRZE
4. Gmina ZABRZE
5. Miejscowość ZABRZE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 247801_1.0002.219/4
2. Numer działki 219/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0002
B: nazwa obrębu
4. Położenie ZABRZE
5. Ulica POD BOREM
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247801_1.0002.219/4
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy POD BOREM
B: numer budynku 21
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 24
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu UŻYTK.NR 1
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej GL1Z / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.