Księga wieczysta: Leszno, ul. Prochownia 24


Miejscowość: Leszno
Ulica: ul. Prochownia
Numer budynku: 24
Lista lokali: Zobacz listę 7 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO1L/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat LESZNO
4. Gmina LESZNO
5. Miejscowość LESZNO
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 306301_1.0002.AR_31.27/8
2. Numer działki 27/8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0002
B: nazwa obrębu
4. Położenie LESZNO
5. Ulica BELGIJSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306301_1.0002.AR_31.27/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BELGIJSKA
B: numer budynku 6
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 2
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306301_1.0002.AR_31.27/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PROCHOWNIA
B: numer budynku 24
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PO1L / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.