Księga wieczysta: Poznań, ul. Garbary 100


Miejscowość: Poznań
Ulica: ul. Garbary
Numer budynku: 100
Lista lokali: Zobacz listę 164 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO1P/xxxxxxxx/7

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat POZNAŃ
4. Gmina POZNAŃ
5. Miejscowość POZNAŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 306401_1.0051.AR_05.18/3
2. Numer działki 18/3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0051
B: nazwa obrębu
4. Położenie POZNAŃ
5. Ulica GARBARY
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 306401_1.0051.AR_05.18/4
2. Numer działki 18/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0051
B: nazwa obrębu
4. Położenie POZNAŃ
5. Ulica GARBARY
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0051.AR_05.18/3
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GARBARY
B: numer budynku 100
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 164
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G-1
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G0
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu K36
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu K37
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 73
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 74
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 75
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 76
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 77
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 78
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 79
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 80
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 81
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 82
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 83
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 84
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 85
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 86
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 87
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 88
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 89
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 90
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 91
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 92
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 93
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 94
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 95
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 96
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 97
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 98
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 99
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 100
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 101
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 102
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 103
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 104
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 105
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 106
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 107
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 108
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 109
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 110
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 111
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 112
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 113
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 114
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 115
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 116
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 117
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 118
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 119
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 120
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 121
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 122
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 123
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 124
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 125
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 126
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 127
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 128
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 129
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 130
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 131
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 132
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 133
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 134
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 135
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 136
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 137
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 138
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 139
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 140
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 141
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 142
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 143
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 144
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 145
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 146
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 147
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 148
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 149
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 150
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 151-156
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 157
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 158
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 159
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 160
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 161
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 162
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 163
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 164
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 165-166
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0051.AR_05.18/3
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GARBARY
B: numer budynku 98
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.