Księga wieczysta: Poznań, ul. Jaworowa 45


Miejscowość: Poznań
Ulica: ul. Jaworowa
Numer budynku: 45
Lista lokali: Zobacz listę 8 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO2P/xxxxxxxx/5

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat POZNAŃ
4. Gmina POZNAŃ
5. Miejscowość POZNAŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
2. Numer działki 38/11
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0060
B: nazwa obrębu
4. Położenie POZNAŃ
5. Ulica JAWOROWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAWOROWA
B: numer budynku 43
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 11
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 Z NR 43
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAWOROWA
B: numer budynku 45
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAWOROWA
B: numer budynku 47
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 Z NR 47
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAWOROWA
B: numer budynku 49
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 Z NR 49
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 Z NR 49
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0060.38/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAWOROWA
B: numer budynku 51
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO2P / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.