Księga wieczysta: Goleniów, ul. Wolińska 12


Miejscowość: Goleniów
Ulica: ul. Wolińska
Numer budynku: 12
Lista lokali: Zobacz listę 6 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
SZ1O/xxxxxxxx/5

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat GOLENIOWSKI
4. Gmina GOLENIÓW
5. Miejscowość GOLENIÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 320402_4.0003.218
2. Numer działki 218
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie GOLENIÓW
5. Ulica WOLIŃSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 320402_4.0003.218
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WOLIŃSKA
B: numer budynku 10
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 1
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 320402_4.0003.218
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WOLIŃSKA
B: numer budynku 12
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 320402_4.0003.218
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WOLIŃSKA
B: numer budynku 14
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2-UŻYTKOWY
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej SZ1O / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.